A Juvéderm® az Allergan Hungary Kft („Allergan”) weboldala, és kizárólag Magyarország lakosai részére szánták. Az oldalon szereplő információk kizárólag tájékoztatási és ismeretterjesztési célt szolgálnak, és nem szándékuk plasztikai sebész vagy más szakképzett egészségügyi szakember tanácsát helyettesíteni. Kérjük, mielőtt felkeresi, és használja ezt a weboldalt, figyelmesen olvassa el és nézze át a Használati feltételeket. A weboldal felkeresésével és használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Használati feltételeket.

1. HASZNÁLAT

Ezt az oldalt az alkalmazandó törvények, jogszabályok, előírások és rendelkezések bármelyikével, és mindegyikével összhangban fogja használni. Ha ezen feltételek bármelyik korlátozását megsérti, akkor Ön vállalja, hogy kártalanítja az Allergant az Allergan részéről ilyen megszegéssel kapcsolatban vagy abból felmerült bármilyen veszteségért, költségért vagy kárért, beleértve a méltányos jogi költségeket.

2. NEM ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

A weboldalon szereplő információ csak általános útmutató. Nem célja, hogy ajánlatot képezzen az Allergan, vagy az Allergannal társult, illetve ahhoz kapcsolódó bármely vállalat által szállított, bármely termék vagy szolgáltatás eladására, illetve kérésére.

3. GARANCIÁK KIZÁRÁSA

Ön elfogadja, hogy weboldalunk „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben az Allergan kizár minden garanciát a következőkre vonatkozóan: megfelelő minőség, egy adott célra való alkalmasság, számítógép vírusoktól való mentesség, valamint weboldalának vonatkozásában harmadik fél jogainak nem megsértése.

4. KOCKÁZAT

Weboldalunk minőségével, teljesítményével és használatával kapcsolatos minden kockázat az Öné. Weboldalunk használata során történt bármilyen kommunikáció, üzenet vagy megszerzett egyéb információ az Ön kockázatára történik, és Ön visel teljes felelősséget bármilyen veszteségért, amely esetleg az oldal használata miatt következik be. Az Allergan nem ellenőrzi a Tanácsadó önéletrajzát vagy orvosi praxisának részleteit, és nem vállal felelősséget ilyen önéletrajz vagy praxis tartalmáért.

5. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az Allergan nem felel a nyereség, a bevétel, a szerződések vagy a jó üzleti hírnév semmilyen közvetlen vagy közvetett, speciális, járulékos vagy következményes veszteségéért, melyet weboldalunk elérhetősége vagy zavara okoz, vagy amely a munka leállításából, számítógépes hibából, számítógépes vírusokból, adatvesztésből ered, vagy ezen oldal bármilyen vonatkozásban történő bármilyen használatából. Az Allergan a törvény által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár minden felelősséget az ezen oldalon található bármilyen információ, anyagok vagy funkciók hibáiért vagy hiányosságaiért, valamint a gondatlanságért való felelősséget. Ezen feltételek egyike sem zárja ki a szándékos, vagy a mi gondatlanságunk miatt bekövetkezett halálért vagy személyi sérülésért, illetve az Allergan részéről történő csalárd megtévesztéséért való felelősségünket.

6. ORVOSI INFORMÁCIÓK

Az Allergan ezen a weboldalon nem kínál orvosi vagy hasonló szakmai szolgáltatásokat, illetve tanácsokat, és az adott információkat nem orvos által adott orvosi tanács helyettesítésére szánják. Ha Ön ilyen szolgáltatásokat vagy tanácsot szeretne vagy erre van szüksége, illetve bármilyen egészségügyi állapot bekövetkezik vagy fennáll, akkor egészségügyi szakemberhez kell fordulnia.

7. A WEBOLDALON POSZTOLT ANYAG LEVÉTELE

Bár az Allergan nem vállal felelősséget a weboldalunkon posztolt anyagok figyeléséért vagy szerkesztéséért; abban az esetben, ha bármilyen nem megfelelő poszt a tudomására jut, az Allergan fenntartja a jogot, hogy megtegye a megfelelő lépéseket az ilyen poszt szerkesztésére, vagy - ha szükséges - eltávolítására.

8. ROSSZ HÍRNÉV KELTÉSE/SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSE

Ezen a weboldalon nem lehet posztolni semmilyen rágalmazó, gyalázkodó, profán, fenyegető, támadó vagy illegális tartalmat, illetve - a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül - szerzői jog által védett semmilyen információt vagy egyéb anyagot.

9. AZ ÖN SZERZŐI JOGÁRA VONATKOZÓ GARANCIA ÉS ENGEDÉLY

Bármilyen anyag posztolásával Ön garantálja és állítja, hogy szerzői joggal rendelkezik ezen anyag tekintetében, vagy a szerzői jog tulajdonosától engedélyt kapott, továbbá Ön kizárólagos jogot biztosít az Allergan és a weboldal társfelhasználói részére az ilyen információ és más anyag bemutatására, másolására, közzétételére, terjesztésére, továbbítására, nyomtatására. Ön bámely anyag posztolásával kifejezetten lemond az Önt esetlegesen megillető felhasználásból eredő díjazásról. A lemondás nem terjed ki azon művekre, illetve felhasználási módokra, amelyek vonatkozásában a lemondást Magyarország jogszabályai kifejezetten kizárják

10. SZERZŐI JOGOK EZEN AZ OLDALON

A weboldalon lévő anyagok szerzői joga az Allergan tulajdonában vagy engedélyezésében van, és az Egyesült Királyság szerzői jogi törvényei, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, és bármely más alkalmazandó, a szerzői jogra, illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó törvény védelme alatt áll. A weboldalon lévő anyag egy példányát jogosult letölteni egy számítógépre az Ön személyes, és nem kereskedelmi célú használatára, de nem távolíthat el semmilyen védjegyet, szerzői jogra vagy egyéb szabadalomra vonatkozó figyelmeztetést. A fentiekben kifejezetten leírtak kivételével az itt lévő semmilyen tartalom nem értelmezhető bármilyen engedély vagy az Allergan szerzői jogának átruházásaként.

11. VÉDJEGYEK

Az oldalon ® vagy ™ jellel azonosított, vagy a környező szövegtől eltérő formában megjelenő minden terméknév, logó és szolgáltatás az Allergan, illetve társult vállalatai által birtokolt vagy engedélyében lévő védjegy; hacsak egy másik jogi személy birtokában lévőként nem azonosítják. Ezen védjegyek Ön általi használata tilos, hacsak ezen feltételek és kikötések, vagy az Allergan külön írásbeli engedélye kifejezetten meg nem engedik, vagy az Allergan termékeinek, illetve szolgáltatásainak az azonosítását nem célozza. A weboldalunkon a nem általunk birtokolt bármilyen védjegy szerepeltetése nem jelenti azt, hogy tulajdonosa erre engedélyt adott. Nem szándékozunk védjegyet megsérteni, és nem javasoljuk, hogy a védjegy tulajdonosa támogassa az Allergan termékeit vagy szolgáltatásait. Hasonlóképpen a védjegy Allergan általi szerepeltetése sem minősül a védjegy tulajdonosának, weboldalának vagy termékeinek és/vagy szolgáltatásainak Allergan által történő támogatásának vagy jóváhagyásának.

12. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

Az adatvédelmi politikának megfelelően az Ön személyes adatait nem hozzuk harmadik fél tudomására. Az Allergan a jelen weboldal használatával kapcsolatban nem gyűjt és nem kezel személyes adatot.

13. HIPERHIVATKOZÁS LINKEK

A hiperhivatkozás linkek segítségével az interneten felkereshet más weboldalakat, melyek nem az Allergan tulajdonában vannak. Ezen linkek biztosításával az Allergan semmilyen vonatkozásban nem támogatja az ezen weboldalhoz kapcsolódó bármilyen más weboldal tartalmát, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen tartalmakért. Az Allergan nem felelős a weboldalunkhoz hiperhivatkozással kapcsolódó semmilyen olyan anyagért, mely félrevezető, pontatlan, rágalmazó, fenyegető vagy obszcén lehet, illetve egyéb módon nem felel meg az időről időre érvényben lévő, alkalmazandó rendelkezéseknek.

14. MEGSZÜNTETÉS

Az ehhez a weboldalhoz történő hozzáférést vagy annak használatát, beleértve az oldalhoz való bármilyen jelszavas hozzáférést, az Allergan azonnali hatályú értesítéssel bármikor, bármilyen okból és ok nélkül megváltoztathatja, korlátozhatja vagy megszüntetheti.

15. ELKÜLÖNÍTÉS

Ha ezen feltételek bármely részét bármilyen okból egy illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánítja, akkor ez nem érinti a feltételek többi részének érvényességét. Az ilyen többi rész teljes érvényben és hatályban marad, mintha eltávolították volna a feltételek érvénytelen részét.

16. MÓDOSÍTÁSOK

Az Allergan fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa ezt a weboldalt és az annak használatát szabályozó feltételeket és kikötéseket. Ezek a változástatások kötelezőek Önre nézve, ezért időnként érdemes felkeresni ezt a weboldalt az aktuális feltételek és kikötések átnézése érdekében.

17. IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

Ez a weboldal az Egyesült Királyság törvényei és rendelkezései alapján működik. Ön elfogadja, hogy ezen weboldal használatával kapcsolatos bármely vitában vagy követelésben az Egyesült Királyság bíróságai rendelkeznek joghatósággal azzal, hogy ezen kikötés nem érinti az Ön, mint fogyasztó azon jogát, hogy a hatályos és alkalmazandó jogszabályok alapján a lakóhelye szerint bírósághoz forduljon. A weboldalt csak a Magyarország lakosai használatára szánták, bár Magyarországon kívül élő felhasználók is elérhetik.